Náttúrufræðingurinn

Náttúrufræðingurinn er félagsrit Hins íslenska náttúrufræðifélags. Í febrúar 2014 gerðu félagið og Náttúruminjasafn Íslands með sér samning um ritstjórn og útgáfu á Náttúrufræðingnum. Frá og með 1. hefti í 84. árgangi er Náttúrufræðingurinn gefinn út í nafni félagsins og safnsins.

Náttúrufræðingurinn er alþýðlegt fræðslurit þar sem birtar eru greinar um náttúrufræði, jafnt fræðilegar greinar í bland við almennan fróðleik. Margar greinar í ritinu fjalla um rannsóknaniðurstöður á íslenskri náttúru sem eru hvergi birtar annars staðar. Leitast er við að gera efninu skil á aðgengilegan hátt þannig að áhugasamir leikmenn sem og fræðimenn geti haft bæði gagn og gaman af, þó án þess að slakað sé á í kröfum um gæði og áreiðanleika.

Í hverjum árgangi eru a.m.k. fjögur hefti sem ýmist eru gefin út stök eða fleir saman. Áskrift að tímaritinu er innifalin í félagsgjaldi. Ritið er auk þess keypt af ýmsum stofnunum og nálgast má Náttúrufræðinginn á öllum helstu bókasöfnum landsins. Aðgang að rafrænni útgáfu Náttúrufræðingsins má nálgast á vefsíðunni tímarit.is sem er í umsjá Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns.

Útgáfa Náttúrufræðingsins hófst árið 1931 og hefur verið samfelld í rúma sjö áratugi. Enn eru fáanlegir eldri árgangar Náttúrufræðingsins frá og með 46. árgangi 1976 og örfá eldri hefti. Hægt er að kaupa eldri hefti í lausasölu. Verð Náttúrufræðingsins í lausasölu er eftirfarandi (kr. pr. hefti): árg. 30.–70., 100 kr.; árg. 71.–73. 400 kr.; árg. 74.–79. 750 kr. og; 80. árg og yngri, 1.772 kr.

Á árunum 1996-2006 hafði Náttúrufræðistofnun Íslands umsjón með ritstjórn og útgáfu Náttúrufræðingsins samkvæmt þar að lútandi verktökusamningi við félagið. Ritstjóri tímaritsins þá var Álfheiður Ingadóttir, útgáfustjóri Náttúrufræðistofnunar. Á tímabilinu 2006-2010 hafði Náttúrufræðistofa Kópavogs umsjón með ritstjórn og útgáfu tímaritsins samkvæmt verktökusamningi við félagið. Ritstjóri var Hrefna B. Ingólfsdóttir. Samningurinn við Náttúrufræðistofuna rann út 1. maí 2010, en ritstjórinn hafði áfram aðstöðu á Náttúrufræðistofunni. Hrefna tók sér hlé frá ritstjórn á tímabilinu desember 2012 til október 2013 er hún tók við á ný.

Í febrúar 2014 gerðu Náttúruminjasafn Íslands og Hið íslenska náttúrufræðifélag með sér samning um ritstjórn og útgáfu á Náttúrufræðingnum. Frá og með 1. hefti í 84. árgangi hefur Náttúrufræðingurinn verið gefinn út í nafni félagsins og safnsins í samræmi við samninginn. Hrefna B. Ingólfsdóttir gegndi starfi ritstjóra til 1. september 2014 en þann 1. nóvember tók Álfheiður Ingadóttir við ritstjórastarfinu. Ritstjórinn er starfsmaður Náttúruminjasafnsins og félagsins sem skipta með sér til helminga launakostnaðinum, kostnaði við prófarkalestur, prentkostnaði og kostnaði við dreifingu á Náttúrufræðingnum.

Afgreiðsla Náttúrufræðingsins er í húsakynnum Náttúruminjasafns Íslands að Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík. Netfang ritstjórans er ritstjori@hin.is og alfheidur.ingadottir@nmsi.is. Síminn er 577 1802.

Ritstjórn

Hlutverk ritstjórnar er að velja efni til birtingar í Náttúrufræðingnum og tryggja að kröfum um gæði og framsetningu efnisins sé fylgt. Allt efni sem berst til ritstjórnar er lesið yfir af a.m.k. tveimur óháðum aðilum. Þeir geta gert athugasemdir og ábendingar um úrbætur sem höfundar eru beðnir að taka afstöðu til og lagfæra eftir þörfum áður en efnið fæst að endingu samþykkt til birtingar. Í ritstjórn situr fjölbreyttur hópur sjálfboðaliða sem valinn er af stjórn félagsins.

Ritstjórn Náttúrufræðingsins:
Álfheiður Ingadóttir, líffræðingur, ritstjóri
Droplaug Ólafsdóttir, líffræðingur, formaður ritstjórnar
Esther Ruth Guðmundsdóttir, jarðfræðingur
Hlynur Óskarsson, vistfræðingur
Hrefna Sigurjónsdóttir, líffræðingur, fulltr. stjórnar HÍN
Sindri Gíslason, sjávarlíffræðingur
Snorri Baldursson, líffræðingur
Tómas Grétar Gunnarsson, dýravistfræðingur
Þóroddur F. Þóroddsson, jarðfræðingur

Leiðbeiningar

Náttúrufræðingurinn birtir efni um öll svið náttúrufræða sem skipta má í sjö flokka en almennt er óskað eftir því að greinar séu stuttar og hnitmiðaðar en nánari leiðbeiningar er að finna hér að neðan.

Ritrýndar greinar: (1) Rannsóknagreinar, (2) rannsóknaskýrslur, (3) yfirlitsgreinar um ákveðin svið.

Óritrýndar greinar: (4) greinar um náttúrufræðileg efni, (5) gagnrýni og ritfregnir um náttúrufræðileg málefni, (6) eftirmæli um náttúrufræðinga, (7) aðsendar athugasemdir.

Handrit sendist til ritstjórans, Álfheiðar Ingadóttur, (ritstjori@hin.is), sem hefur aðsetur á Náttúruminjasafni Íslands, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík, alla virka daga milli kl. 8:30 og 15. Hér má nálgast leiðbeiningar til höfunda og ritrýna.